Advokatene


Advokatkontoret Moa består av advokatene Tarjei Aasen og Axel Lange. Deres fokus er at alle saker er unike og krever individuell oppfølging og løsning.

For å få en så god prosess som mulig, er det best å ta kontakt med advokat på et tidlig tidspunkt. Dette gjør det enklere å finne gode løsninger, samt å unngå fastlåste konflikter.

 


Tarjei Aasen

Advokat

Om Tarjei


tarjei@advokatkontoretmoa.no (+47) 93 87 42 01


Tarjei Aasen jobber med bedrifter og privatpersoner, og han har bred erfaring fra de aller fleste typer saker. Hovedtyngden ligger imidlertid på privatretten og fast eiendom.

Med mer enn 15 års erfaring som advokat har Aasen ført et omfattende antall saker for domstolene. Siden 2008 har Aasen drevet egen virksomhet. Han har lang erfaring som bostyrer i dødsbo, og brukes mye som oppgjørsansvarlig ved kjøp og salg av fast eiendom, både for bedrifter og privatpersoner.

Advokat Aasen har autorisasjon i Norge fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet og er tilsluttet Den Norske Advokatforening. I tillegg har han autorisasjon fra Finanstilsynet til å drive eiendomsmegling.


Axel Lange

Advokat

Om Axel


axel@advokatkontoretmoa.no (+47) 97 89 40 10

Axel Lange har mer enn 10 års erfaring som advokat, og har ført et omfattende antall saker for domstolene. Lange har håndtert de aller fleste type saker, både for bedrifter og privatpersoner, med et spenn fra barnevernssaker til bistand i internasjonale aksjonærtvister. Hovedtyngden ligger imidlertid på privatretten, strafferetten og konkursbehandling.

De 6 siste årene har Lange også vært forsvarer i en rekke store og omfattende straffesaker i fylket.

Lange har arbeidet som bostyrer i konkurser siden 2011. Han sitter i det faste bostyrerutvalget for konkurs for Sunnmøre tingrett, samt i styret for Advokatforeningen i Ålesund og han har enkelte andre styreposisjoner. Han har autorisasjon i Norge fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet og er tilsluttet Den Norske Advokatforening.

 


Jill Remøy

Sekretær

Om Jill


post@advokatkontoretmoa.no (+47) 70 15 55 00

Jill Remøy er sekretær hos Advokatkontoret Moa og den som tar imot kundene som kommer innom kontoret på Amfi Moa Gård.

Siden 2010 har Remøy jobbet som saksbehandler, i tillegg til å være ansvarlig for fakturering, innkjøp og drift av kontoret.