Våre spesialområder


Advokatene våre har til sammen over 25 års erfaring innen juridisk bistand. Her finner du en oversikt over områdene vi jobber mest med.

Forretningsjuss


Arbeidsrett

Arbeidsrett

Kontrakter, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsspørsmål, stillingsvern, permisjon m.v.

Fast eiendom

Fast eiendom

Kjøp, salg og utleie av eiendom, eller bistand ved feil, mangler og reklamasjoner. Vi kan være oppgjørs- og kontraktsansvarlig.

Inkasso

Inkasso

Bistand ved inndriving av fordringer, pengekravsrett, vurderinger og oppfølging.

Kjp/Salg

Kjøp/Salg

Kjøp og salg av virksomheter, samt kjøp og salg innad i virksomheter, herunder kontrakter og vurderinger.

Konkurs

Konkurs

Hjelp i forbindelse med konkurs, avvikling, insolvens, samt problemstillinger rundt omstøtelse, personlig ansvar, gjennomskjæring m.v.

Kontraktsrett

Kontraktsrett

Synliggjøring av kontraktsparters rettigheter og plikter etter inngått avtale. Omfatter blant annet utforming, gjennomgang, vurdering, tolkning og risiko.

Selskapsrett

Selskapsrett

Bistand til stiftelse og avvikling, samt oppsett av interne avtaler, registreringer m.v.

Privatrett


Arbeidsrett

Arbeidsrett

Bistand innen arbeidstakers rettigheter. Herunder kontrakter, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsspørsmål, stillingsvern, permisjon m.v

Arv og testament

Arv og testament

Utforming og vurdering av testament, arveplanlegging, og gjennomføring av arveoppgjør/-skifte, uskiftebo m.v.

Barnevern

Barnevern

Bistand hovedsakelig til privat part i saker mot barnevernet, f.eks. ved akuttvedtak, omsorgsovertagelse, samvær, tilsyn, institusjon m.v. Fri rettshjelp.

Familierett

Familierett

Bistand innen foreldretvister, barnas rettigheter, fremtidsfullmakter, samboeravtaler, ektepakter.

Fast eiendom

Fast eiendom

Kjøp, salg og utleie av eiendom, eller bistand ved feil, mangler og reklamasjoner. Vi kan være oppgjørs- og kontraktsansvarlig.

Forbrukerrett

Forbrukerrett

Hjelp til forbrukere som har kjøpt en vare som ikke står til forventningene. Herunder reklamasjoner, mangler, rettigheter og plikter.

Skilsmisse og opplsning av samboerforhold

Skilsmisse og oppløsning av samboerforhold

Gjennomføring av skilsmisse, separasjon eller oppløsning av samboerforhold. Enten for én eller begge parter.

Strafferett

Strafferett

Bistand i straffesaker på alle trinn av straffeprosessen, f.eks. ved varetekt, erstatning for urettmessig straffeforfølgning og voldsoffererstatning,

Trygd/NAV

Trygd/NAV

Klage- eller ankesaker mot NAV og Trygderetten, f.eks. ved avslag/vedtak om uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, foreldrepenger m.v.