Priser og informasjon


Slik jobber vi hos Advokatkontoret Moa

Et oppdrag starter alltid med en oppdragsbekreftelse, men før vi kommer så langt tar vi alltid en uforpliktende samtale for å kartlegge sakens omfang.

Kostnaden knyttet til å få juridisk bistand hos oss på Advokatkontoret Moa er avhengig av flere faktorer, som blant annet sakstype, vanskelighetsgrad, våre utgifter knyttet til oppdraget, om det er en privat eller bedriftskunde, og så klart timene vi bruker. Våre veiledende priser ligger mellom kr. 1.300,- og kr. 2.400,- per time. Prisene er oppgitt uten mva., for all juridisk bistand vil det tilkomme merverdiavgift med 25 % mva.

Vi har i enkelte tilfeller mulighet til å gi fastpris.

 

 

Gangen i et oppdrag


Etter en innledende samtale, vil vi utarbeide en oppdragsbekreftelse. Dette dokumentet beskriver nærmere arbeidet som skal gjøres og lister opp vilkår for oppdraget.  

Vi kan gi klienten en oversikt over medgått tid underveis i avtalen, dersom det er ønskelig.  

 

Rettshjelpsdekning via forsikring


Ulike forsikringsordninger kan dekke advokatutgifter. De fleste villa- og innboforsikringer har rettshjelpsdekning som dekker advokatutgifter med inntil 100.000 kr. Egenandel utgjør mellom kr. 3.000,- til kr. 4.000,-, med tillegg av 20 % av påløpt salær utover egenandelen. (Slik dekning ligger normalt også i forsikring for båt, bil, hytte m.v.).   

Vi hjelper deg med å finne ut om du har krav på rettshjelpsdekning.

Fri rettshjelp


Du kan ha rett til fri rettshjelp dersom din økonomiske situasjon oppfyller visse krav. Normalt sett er fri rettshjelp for de som ikke har større inntekt enn 246.000 kr. per år alene, eller 369.000 kr. per år sammen med samboer/ektefelle. I begge tilfeller kan vedkommende ikke ha en formue på over 100.000 kr. (formue relatert til egen bolig holdes utenfor).  

Advokatkontoret Moa kan hjelpe deg å finne ut om du har krav på fri rettshjelp. Vi kan også søke om dispensasjon fra kravene på dine vegne, om det finnes grunnlag for dette.  

Her kan du lese mer om fri rettshjelp.