Tarjei Aasen

Advokat

Tarjei Aasen

tarjei@advokatkontoretmoa.no (+47) 93 87 42 01


Tarjei Aasen jobber med bedrifter og privatpersoner, og han har bred erfaring fra de aller fleste typer saker. Hovedtyngden ligger imidlertid på privatretten og fast eiendom.

Med mer enn 15 års erfaring som advokat har Aasen ført et omfattende antall saker for domstolene. Siden 2008 har Aasen drevet egen virksomhet. Han har lang erfaring som bostyrer i dødsbo, og brukes mye som oppgjørsansvarlig ved kjøp og salg av fast eiendom, både for bedrifter og privatpersoner.

Advokat Aasen har autorisasjon i Norge fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet og er tilsluttet Den Norske Advokatforening. I tillegg har han autorisasjon fra Finanstilsynet til å drive eiendomsmegling.