Axel Lange


Advokat

axel@advokatkontoretmoa.no (+47) 97 89 40 10

Axel Lange har mer enn 10 års erfaring som advokat, og har ført et omfattende antall saker for domstolene. Lange har håndtert de aller fleste type saker, både for bedrifter og privatpersoner, med et spenn fra barnevernssaker til bistand i internasjonale aksjonærtvister. Hovedtyngden ligger imidlertid på privatretten, strafferetten og konkursbehandling.

De 6 siste årene har Lange også vært forsvarer i en rekke store og omfattende straffesaker i fylket.

Lange har arbeidet som bostyrer i konkurser siden 2011. Han sitter i det faste bostyrerutvalget for konkurs for Sunnmøre tingrett, samt i styret for Advokatforeningen i Ålesund og han har enkelte andre styreposisjoner. Han har autorisasjon i Norge fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet og er tilsluttet Den Norske Advokatforening.