søndag 21. juli 2019

overskrift

TJENESTER - FAGOMRÅDER
Advokatene ved Advokatkontoret Moa tilbyr juridisk bistand til private og bedrifter. Alle de 3 advokatene ved kontoret er allmennpraktikere. De har imidlertid ulik erfaringsbakgrunn og arbeider til dels med forskjellige rettsområder innen sine egne spesialiteter, for eksempel trygderett, fiskerirett, strafferett, fremmedrett, konkurranserett og immaterialrett. Samlet dekkes stort sett alle de vanlige sakstyper etter norsk rett ved kontoret.

For private klienter gjelder det gjerne oppdrag knyttet til forhold som gjelder arbeid, eiendom, arv og familie, erstatning, trygd, og så videre. For bedrifter kan det for eksempel gjelde utarbeidelse eller kvalitetssikring av ulike typer kontrakter og andre dokument, etablering av selskaper, bistand ved omstrukturering og gjeldsforhandlinger, konkursbobehandling, eller bistand ved forhandlinger. Vi bistår også private og bedrifter ved kjøp og salg av fast eiendom, slik som kjøpekontrakt, skjøte, tinglysing og oppgjør.

Her er noen av våre områder:

 • Arbeidsrett
 • Arverett
 • Barnevernsrett
 • Erstatningsrett
 • Familierett
 • Fast eiendom
 • Fiskerirett
 • Immaterialrett
 • Kjøpsrett
 • Konkursrett
 • Kontraktsrett
 • Strafferett
 • Trygderett
 • Utlendingsrett

FINN DIN ADVOKAT

Sjekk litt ut hvem av oss advokatene som synes å ha den rette bakgrunn for å yte bistand i ditt tilfelle. Ta så kontakt for en innledende konsultasjon for å få en foreløpig vurdering av saken din. Det kan du gjøre helt uforbindtlig, uten å risikere at det påløper noen kostnad. Dersom advokaten tar saken, og det etableres et advokatoppdrag, vil du få en oppdragsbekreftelse med prisantydning før advokaten starter sitt arbeid med saken. Du vil også få informasjon om den offentlige støtteordningen med fri rettshjelp og hvilke typer tvister som dekkes av rettshjelpsdekning i private forsikringsavtaler.

Les om den enkelte advokat på advokatenes egne nettsteder: