lørdag 23. januar 2021

overskrift

PRISER

Vrt salr beregnes p grunnlag av medgtt tid, dersom ikke fastpris unntaksvis er avtalt. Det vil bli lagt vekt p sakens vanskelighetsgrad og omfang, samt hvilke konomiske interesser som er involvert og sakens utfall.

Vr timepris for advokattjenester til forbrukere vil normalt vre fra kr. 870,- til kr. 1.250,- eks. mva pr. time for arbeid utfrt av advokat for bistand til private.

Bistand til nringsdrivende vil variere etter sakens omfang og kompleksitet.

Vi er plagt 25 % moms f.o.m 1. januar 2005.

Direkte utlegg og omkostninger, herunder gebyr til det offentlige kommer i tillegg.

I enkelte type saker kan vi avtale en lavere timepris, eller en fastpris.

Fri rettshjelp

I en del saker vil du ha krav p fri rettshjelp. Dette kan omfatte bde fri sakfrsel, alts en sak som fres for retten, eller fritt rettsrd, som er bistand i saker som ikke ender opp i retten.

Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten, og der klienten ikke betaler noe, eller betaler en egenandel.

Du kan f fri rettshjelp i sakstyper som trygd/pensjon, familiesaker, erstatning for personskade, oppsigelse eller utkastelse av bolig og oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold. Det er et grunnvilkr at du kommer inn under rettshjelpslovens inntektsgrenser. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende vurdering av saken.

Rettshjelpdekning

De fleste har rettshjelpdekning under sin hjemforsikring, bil- og btforsikring, husforsikring o.s.v. Rettshjelpforsikring dekker utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner, begrenset oppad til mellom kr. 80.000 - kr. 100.000. Egenandelen utgjr normalt kr. 4.000, + 20% av det overskytende belp. Rettshjelpforsikringen har begrensninger og vilkr som kan vre noe forskjellig for de ulike forsikringsselskapene. Vi hjelper deg med underske hva din rettshjelpforsikring dekker.

Oppdragsbekreftelse

Du vil, nr advokaten har ftt oversikt over hvilken bistand som nskes, f en oppdragsbekreftelse som bekrefter at vi har ptatt oss oppdraget og med nrmere orientering om forutsetingene, vre betalingsrutiner etc.